Call for papers

Ogólnopolska konferencja naukowa
Fantastyczne tryumfy wyobraźni

Kraków, 21-22 kwietnia 2018

Fantastyka z racji swej ogromnej siły oddziaływania odbiorczego poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe i komplementarne ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myślimy zarówno w wypadku Lais Marie de France, malarstwa Zdzisława Beksińskiego, “mityzujących rzeczywistość” opowiadań Brunona Schulza i Gormenghastu Mervyna Peake’a, komiksów noir o Batmanie, futurologicznych parabol Stanisława Lema, muzyki Daft Punku i Percivala, quasi-historycznych powieści Guya Gavriela Kaya, meksykańskiego Día de Muertos czy postmodernistycznej prozy Grahama Chapmana, Grega Egana lub Jacka Dukaja. Obecny consensus ma dość płynny i niejednoznaczny charakter: dzielimy fantastykę wpierw podług mediów, a potem pewnych konwencji estetycznych, trudząc się nad rozróżnieniem steampunku od gaslamp fantasy, podczas gdy równocześnie dalej problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. Z tego też względu organizatorzy konferencji Fantastyczne tryumfy wyobraźni zachęcać będą do podjęcia namysłu nad fantastyką i fantastycznością sensu largo – w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych nurtów fantasy, science fiction i horroru.

 • historia fantastyki;
 • fantastyczność w historii literatury;
 • realizm magiczny;
 • fantastyka grozy i horror;
 • groza i gotycyzm;
 • fantasy i fantastyka mitopoetyczna;
 • science fiction, futurologia, fantomatyka;
 • fantastyka postapokaliptyczna;
 • fantastyka dla dzieci i młodzieży;
 • fantastyka superbohaterska;
 • fantastyka i sztuki plastyczne;
 • fantastyczne filmy, komiksy, seriale, animacje, gry wideo;
 • fantastyczna narraktywność: RPG i LARP;
 • kultowe teksty fantastyczne i kanon fantastyki;
 • “drugi obieg” fantastyki: krytyka literacka, festiwale i konwenty;
 • fandom i aktywność fanów;
 • nagrody za twórczość fantastyczną;
 • fenomen Disneya;
 • najnowsze nurty krytyczne i szkoły interpretacyjne w badaniach nad fantastyką;
 • fantastyka a aktualne dyskursy społeczno-polityczne;
 • płeć, cielesność i erotyka w fantastyce;
 • fantastyka i tabu;
 • fantastyka i religia;
 • subkreacja i światotwórstwo fantastyczne;
 • narracje transmedialne w fantastyce;
 • bestiariusze i monstrualność w fantastyce;
 • figury i postacie fantastyczne;
 • fantastyka a technologia;

Niezależnie od tego Organizatorów interesować będą referaty poświęcone następującym autorom fantastycznym (podobnie jak wyżej, będzie to zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror) – z zastrzeżeniem, że jest to lista otwarta, świadomie stroniąca od wprowadzania jakichkolwiek podziałów tematycznych i gatunkowych:

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres tryumfy.wyobrazni@gmail.com mija 28 marca 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę rejestracyjną w wysokości 350 PLN. Po konferencji, organizatorzy będą zachęcać do rozbudowania referatów do postaci rozdziałów naukowych do monografii recenzowanej (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego punktowanego czasopisma naukowego w otwartym dostępie. Informacje o publikacjach dotychczas zrealizowanych przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta – w dwóch seriach wydawniczych – znajdują się na stronie internetowej: factaficta.org w zakładce “Publikacje”.

Jonas de Ro, Valor

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s