Wykład gościnny

Dariusz Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Racjonalność, fantastyczność, niemożliwe. Horror i studia kulturowe

Przedmiotem mojej refleksji staną się kluczowe, jak mniemam, kategorie kulturowe pozwalające definiować horror i szeroko rozumianą fantastykę w dobie późnej nowoczesności. Będą to m. in. takie pojęcia, jak: „racjonalność”, „niemożliwe”, „tożsamość”, „różnica” oraz „powtórzenie”. Postaram się sformułować kilka pytań związanych z lokalnością racjonalności, politycznością różnicy i estetyzacją tożsamości w świecie postępującej globalizacji, w którym, jak przed laty pisał Fredric Jameson, „żywioł apokaliptyczny zmienia się w dekoracyjny”, a katastrofy mają charakter li tylko estetyczny. Obszarem odniesienia staną się teksty kultury przyjmujące postać czystej stylizacji i horroru retro oraz te, które pozwalają na przezwyciężenie lektury afektywnej dzięki przemożnej władzy powtórzenia schematu.

Wykład będzie nagrywany. Z tego względu sala zostanie zamknięta na czas trwania wydarzenia, a wszyscy obecni będą proszeni o niezakłócanie nagrywania

molok jeden 3Dariusz Brzostek – dr hab., prof. UMK, teoretyk literatury, kulturoznawca (Katedra Kulturoznawstwa UMK). Interesuje się antropologią kulturową – szczególnie audioantropologią (sound studies), twórczością Stanisława Lema, psychoanalizą Jacquesa Lacana, poezją dźwiękową, muzyką elektroniczną i improwizowaną, horrorem i fantastyką naukową. Uczestniczył w nagraniu i produkcji kilkunastu albumów muzycznych (m.in. z grupami HATI i Molok Mun). Realizował nagrania terenowe w Polsce, Finlandii, Francji, Portugalii, Chinach i Maroku, koncertował w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Uczestnik projektów badawczych Towards a Global History of Music, (University of Oxford, 2016-2017) oraz Reggae Research Network (King’s College, 2017). Autor monografii: Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy (Toruń 2009) oraz Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem (Toruń 2014). Współredagował (z Andrzejem Stoffem) tom Polska literatura fantastyczna. Interpretacje (Toruń 2005) oraz (z Aldoną Kobus i Miłoszem Markockim) monografię Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych (Toruń 2016). Obecnie przygotowuje książkę: Wola nie-wiedzy. Horror postmodernistyczny czy groza ponowoczesności?.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s